Ważny firmowy wizerunek

Ważny firmowy wizerunek

O tym, że wizerunek we współczesnym świecie stanowi jeden z ważniejszych elementów życia i działalności, nie trzeba chyba przekonywać. W dobie intensywnego rozwoju środków komunikowania masowego, w tym przede wszystkim, ale nie tylko mass mediów, wizerunek buduje się poprzez systematyczne i wieloaspektowe działanie. Nasilona konkurencja istniejąca w zdecydowanej większość branż zwiększa jeszcze jego znaczenie. A nawet monopoliści czy firmy o ograniczonej konkurencji zabiegają o pozytywny odbiór. Bez wizerunku ciężko zbudować pozycję nawet na sprzyjającym rynku.
Jest to zatem ważny element prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jednak początkujący przedsiębiorca powinien się przejmować tak ulotną, często niejasno sprecyzowaną kwestią jak wizerunek. Odpowiedź brzmi: tak. Na uwadze powinien mieć go każdy biznesman, który chce odnieść sukces. Kształtowanie wizerunku rozpoczyna się już na etapie tworzenia projektu logo czy dobierania kolorystyki. Niestety nadal wielu właścicieli firm traktuje te elementy po macoszemu. A tymczasem, choć z pozoru niewielkie, to jednak mają one zasadnicze znaczenie w budowaniu pozycji danego przedsiębiorstwa. Wizerunek powinien być spójny, a zatem częste zmiany loga czy barw kojarzonych z daną firmą wcale nie wychodzą na dobre. Nawet jeżeli nowe pomysły wydają się o wiele lepsze. Przed rozpoczęciem działalności dobrze zatem takie niewielkie elementy dokładnie przemyśleć. Pomoc doradcy może okazać się cenna już na tym wstępnym etapie.
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że w przypadku wizerunku zasadnicze są takie kwestie jak spójność i wszechstronne podejście. Poza tym kluczowe jest przykładanie wagi do szczegółów. Błąd popełniają ci, którzy nadmiernie skupiają się na wybranych sferach kształtowania wizerunku, a minimalizują swój wpływ na inne. Każdy przekaz, dotyczący danej firmy, wpisuje się w jej odbiór. Co najwyżej może mieć on nieco odmienne znaczenie. Zawsze jednak niesie ze sobą jakiś wkład. A zatem nawet niewielkie czynności, jak punktualność pracowników, czy wybory chociażby wspomnianej kolorystyki czy czcionki, mają znaczenie.
Wizerunek jest niestały i nie uda się utrzymać go na tym samym poziomie. Wraz z upływem czasu zmienia się tak sama firma, jak również rzeczywistość w której działa. Skuteczna strategia wizerunkowa uwzględnia zatem nie tylko plany właściciela firmy względem tego, jak jego przedsiębiorstwo ma być widziane. Oczywiście powinna obejmować cele, które w ramach wizerunku chce się osiągnąć. Założenia te jednak w zależności od zmieniającej się rzeczywistości powinny ulegać modyfikacjom i być dostosowywane względem często trudnych do przewidzenia wydarzeń. Ponadto na uwadze należy mieć to, że wizerunek zależy przede wszystkim od odbiorców. Należy zatem kształtować go w oparciu o wiedzę na ich temat. W pierwszej kolejności opłaca się poznać swoich klientów lub potencjalnych konsumentów. A następnie w oparciu o wiedzę o nich dostosować działania w ramach kampanii wizerunkowej. Tak by przekonać do siebie niezdecydowanych, ale też umacniać swoją wiarygodność wśród dotychczasowych odbiorców.

Źródło: http://sposoby-na-łupież.pl/

Leave a Reply