Umowy śmieciowe – problem współczesnego pracodawcy

Umowy śmieciowe – problem współczesnego pracodawcy

Coraz głośniej, zarówno w mediach, jak i pismach branżowych, jest o tak zwanych ?umowach śmieciowych?. Coraz częściej głos w tej sprawie zabierają pracownicy, głównie młodzi ludzie, którzy pragnąc stabilizacji, chcą, aby oferowano im równe traktowanie oraz pełen pakiet socjalny. Obie strony, zarówno pracownicy i pracodawcy, mają swoje racje. Jak jednak wygląda to wszystko z biznesowego punktu widzenia? Niestety, ekonomia jest nieubłagana i działa na niekorzyść pracodawcy…

?Umowy śmieciowe? to termin funkcjonujący w naszym społeczeństwie stosunkowo od niedawna ? używa się go do określenia umów o dzieło czy umów zlecenie. Umowy takie najczęściej określają zakres obowiązków oraz dają co najwyżej możliwość opłacania składek zdrowotnych ? pracownik pracujący na podstawie tych umów nie posiada odprowadzanych składek emerytalnych. Umowy zlecenie czy o dzieło chętnie proponowane są studentom ? ma to swoje logiczne uzasadnienie: studenci do 26 roku życia pozostają ubezpieczeni przez swoich rodziców czy opiekunów prawnych. Dzięki temu pracodawcy odchodzi kolejny problem: składka za ubezpieczenie zdrowotne. Umowy takie proponowane są głównie w punktach gastronomicznych, gdzie wielu studentów postanawia dorabiać.

Od wielu miesięcy głośno jest również o likwidacji tego rodzaju umów -budzi to olbrzymi entuzjazm młodych pracowników i jednocześnie oburzenie pracodawców, którzy twierdzą, że jest to zamach na prawa wolnego rynku. Jaka jest prawda? Z biznesowego punktu widzenia tzw. ?umowy śmieciowe? pozwalają na zmniejszenie kosztu utrzymania pracownika ? nie jest tajemnicą, że umowy o pracę obejmują kwotę wypłacaną pracownikowi, wszelkie podatki oraz składki ? nierzadko kwota tych dodatków równa jest kwocie wynagrodzenia, które pracownik dostaje do ręki. Dla pracodawcy to kluczowy argument, z którym nietrudno się zgodzić ? Polska posiada jeden z najwyższych wskaźników utrzymania pracownika w całej Europie. I sytuacja ta nie zmieni się w najbliższych latach. Czy istnieją sposoby na znalezienie kompromisu? Niestety nie ? przepisy i regulacje prawne są nieubłagane. Co warto podkreślić ? wielu absolwentów uczelni wyższych podkreśla, że to właśnie oferowane im umowy oraz płace są czynnikiem, przez który coraz częściej decydują się oni na emigrację zarobkową.

Źródło: baumitstar.pl

Leave a Reply